Regenboogkandidaat voor Raad 2022

Leestijd: 5 minuten
Stem op 14-15-16 maart: Ivo van Spronsen (lijst 2, plek 7)
Regenboogkandidaat voor de Raad

Ik ben de regenboogkandidaat voor de Raad in 2022. De komende vier jaar zorg ik dat iedereen zichzelf kan zijn in Leiden.

Sinds 2020 ben ik raadslid in Leiden voor GroenLinks en woordvoerder: ruimtelijke ordening, duurzaam bouwen en betaalbaar wonen. Ook ben ik actief bij RozeLinks en voorheen in het bestuur van COC Leiden.

Wat zijn mijn prioriteiten? Ik wil de komende 4 jaar onder meer het verschil maken voor een:

Met jullie steun wil ik samen met de stad werken aan een diverse en inclusieve stad waar iedereen betaalbaar kan wonen in een groen, leefbaar en duurzaam Leiden.

Tekst gaat door onder video

Bekijk in deze video mijn motivatie voor een krachtiger regenboogbeleid en LHBTI+-vertegenwoordiging in de Raad.
Heb je vragen? Bel of app me gerust: 06 50 98 99 18. 
Mail je liever? i.van.spronsen@gemeenteraadleiden.nl

Krachtiger LHBTI+-emancipatiebeleid

Als homo begrijp ik goed wat het betekent als je erachter komt dat je niet-hetero bent. Welke uitdagingen dat geeft en hoe dat mensen soms op achterstand zet in onze samenleving. Vanuit die ervaring zet ik me al langere tijd in voor gelijke rechten, acceptatie en zichtbaarheid voor iedereen binnen de lhbti+-gemeenschap.

Dat doe ik bij RozeLinks en voorheen als bestuurslid van COC Leiden. In die laatste functie was ik in 2018 verantwoordelijk voor het tot stand komen van het Leidse regenboogakkoord. En wat mij betreft maken we de komende 4 jaar meer tempo met het volledig uitvoeren van dat akkoord.

3 punten vragen extra aandacht:

 1. We zorgen voor LHBTI+-inclusieve zorg zodat roze ouderen niet terug de kast in hoeven. Of worden buitengesloten om wie zij zijn of van wie zij houden.
 2. Ook maken we een actieplan tegen pesten van LHBTI+-jongeren op scholen en bij sportverenigingen.
 3. Bovendien bevorderen we de sociale veiligheid op straat. En zorgen dat je bij anti-LHBTI+-geweld altijd direct aangifte kunt doen bij een politieagent van Roze in Blauw. 

Want in Leiden moet iedereen overal zichtbaar en veilig zichzelf kunnen zijn. Daarvoor wil ik de komende raadsperiode het verschil maken in de Leidse Raad als regenboogkandidaat.

"Ivo is een gepassioneerd voorvechter voor de emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap. 
Door zijn ervaring in diverse raden heeft hij een groot netwerk opgebouwd. 
Hij werkt graag op grassroots-level en gaat het gesprek aan in de wijken. 
Hij luistert wat er speelt en brengt dit mee in het politieke debat. 
Als Ivo zich in een dossier bijt, doet hij grondig onderzoek. 
Sterk op de inhoud houdt hij een bevlogen pleidooi 
en geeft zo de mensen een stem." 
Kandidatencommissie GroenLinks Leiden 2022

Betaalbaar wonen

De afgelopen 2 jaar heb ik mij hard gemaakt voor voldoende betaalbare woningen in Leiden. Ik diende onder meer een voorstel in voor extra kamers voor studenten en bepleitte ik meer groen en natuurinclusief bouwen in de plannen voor de Telderskade zodat we daar 500 extra betaalbare woningen kunnen bouwen.

Ook hield ik een warm betoog voor houtbouw voor de ongeveer 165 (een verdubbeling!) nieuwe sociale huurwoningen aan de Corantijnstraat. En omdat verdichten van de stad alleen mogelijk is met genoeg open en toegankelijke trekpleisters streed ik samen onze wethouder Ashley North voor een groene, autoluwe en boomrijke Kaasmarkt zonder kadewoningen.

Ambitie komende 4 jaar:

Ik zet me in voor betaalbaar wonen voor alle Leidenaars:

 • Sociale huur en betaalbare woningen in alle Leidse wijken
 • Extra aandacht voor passende woningen voor iedere leeftijdsgroep
 • Creatieve en duurzame oplossingen voor voldoende studentenkamers en starterswoningen
 • Goede regels ter bescherming van huurders en permanent maken van Leidse huurteam
 • Extra aandacht voor onderdak bieden van dak- en thuislozen waaronder LHBTI+-jongeren

Goed en betaalbaar wonen

Sinds 2018 is dankzij GroenLinks is stadsbreed 30% sociale huur bij nieuwbouw. Dat betekent een kleine 1000 meer sociale huurwoningen tot 2030. Ook bouwen we in Leiden extra betaalbare woningen voor starters en doorstromers die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen.

Om 8180 extra woningen en 2700 studentenkamers mogelijk te maken in Leiden pleit GroenLinks voor creatief ruimtegebruik. Dit betekent:

 • Voldoende betaalbare woningen voor huurders, starters, studenten en passende woningen voor iedere leeftijdsgroep
 • Meerdere functies te combineren op 1 plek: wonen, werken, zorgen en studeren boven en naast elkaar
 • Ruimte maken in de stad door waar dat kan te verdichten en deels de hoogte te gaan
 • Groene inrichting van een klimaatbestendige openbare ruimte met natuur vol biodiversiteit
 • Ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en elkaar ontmoetende mensen

Duurzaam bouwen

De afgelopen 2 jaar heb ik in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling een vurig pleidooi gehouden voor duurzaam bouwen. Klimaat en bouwen kunnen namelijk prima samengaan.

Met houtbouw, biobased– en natuurinclusief bouwen verminderen we CO2-uitstoot. Tevens bevorderen we klimaatadaptatie en vergroenen we de leefomgeving. Zodat in Leiden straks meer mensen betaalbaar kunnen wonen in een gezonde, groene en mensvriendelijke straat of buurt.

Ambitie komende 4 jaar:

Ik zet me in voor meer gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaam bouwen:

 • Leiden als koploper op het gebied van houtbouw, biobased (o.a. vlas, kurk en lisdodde) en natuurinclusief bouwen
 • Streefcijfers tot 2035 voor bouwen met (voornamelijk) natuurlijke materialen (houtbouw, biobased) en natuurinclusieve gebouwen
 • Leiden als kenniscentrum voor de effecten van bouwen met natuurlijke materialen op gezondheid, welzijn en energiegebruik

Voordelen van houtbouw en biobased bouwen

Gebke van Gaal, mijn voorganger als woordvoerder, en ik delen de passie voor duurzaam bouwen met houtbouw en andere natuurlijke (biobased) materialen. Omdat het bouwen betaalbaar, gezond en klimaatneutraal maakt:

 • Het is (bijna) klimaatneutraal: hout- en biobased bouwen neemt CO2 op. Terwijl bouwen met beton, staal en steen juist broeikasgassen uitstoot
 • Het leefklimaat in gebouwen van (voornamelijk) hout en andere natuurlijke materialen is beter en gezonder
 • Minder stookkosten: door het betere leefklimaat is het binnen zomers koeler en in de winter warmer
 • Houtbouw leent zich goed voor prefab bouwen. Bouwen gaat zo sneller en zorgt voor minder overlast en uitstoot op de bouwplaats
 • Circulair bouwen en slopen gaat beter met houtbouw en biobased bouwen

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Tot slot wil ik kort vertellen over mijn inzet op het gebied van ruimtelijke ordening en met name de Omgevingswet. De planning is dat de Omgevingswet halverwege 2022 wordt ingevoerd.

GroenLinks is kritisch op de wet omdat het te veel ruimte biedt aan de markt voor ruimtelijke ontwikkelingen en de bevoegdheden bij plannen in de fysieke leefomgeving te veel verschuiven van Gemeenteraad naar het College van B&W.

Terwijl de afweging bij concrete (bouw)plannen van botsende belangen, het beschermen van kwetsbare waarden (natuur en biodiversiteit, hoeveelheid sociale huur, ruimte voor fietsers of auto’s) en het opkomen voor de belangen van omwonenden, kwetsbare groepen en leefbaarheid wat mij betreft bij de Raad thuishoort. Belangrijk hierbij is dat rechtsbescherming en rechtszekerheid voor Leidenaars helder moet zijn.

Mijn inzet:

 • Zelfbewuste rol voor de gemeenteraad en maximaal benutten van de bevoegdheden die de Raad heeft
 • Een aparte Omgevingswetcommissie die krachtig stuurt op kaders, monitort bij uitvoering en stuurt wanneer dat concreet nodig is
 • Een commissie die initiatief neemt en ruimte maakt voor goede evaluaties en onderzoeken naar goede invulling van de fysieke leefomgeving in Leiden

Duurzaam bouwen aan diversiteit in onze mooie stad. Daar sta ik voor als regenboogkandidaat!

Meer weten? Bekijk mijn kandidatenpagina op de site van GroenLinks Leiden.

Foto: Ferry Rigault

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: