Raadsvragen geld uit fonds Leidse projecten

Leestijd: 2 minuten

Op 12 maart stelde ik samen met Martijn Otten van de PvdA raadsvragen over beschikbaar geld uit landelijk fonds voor Leidse projecten. GroenLinks en de PvdA Leiden zetten zich in voor meer betaalbare woningen. De huizenmarkt is failliet. Hierdoor boeken huisjesmelkers enorme winsten terwijl huurprijzen door het plafond gaan. Koopwoning worden voor steeds meer mensen onbereikbaar. Door nu voldoende betaalbare woningen bij te bouwen, bereiken we dat Leiden een stad wordt waar iedereen kan blijven wonen. Begin mei gaat het Volkshuisvestingsfonds van start. In dit fonds zit 450 miljoen euro voor woon- en wijkverbetering in Nederland.

Leidse plannen voor verbetering

Ook Leidse huurhuizen kunnen hiermee worden opgeknapt. Raadsleden Ivo van Spronsen (GroenLinks) en Martijn Otten (PvdA) willen dat wethouder Fleur Spijker in overleg met woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en andere verhuurders gaat kijken of er in Leiden ook projecten zijn die mee kunnen doen. “Vooral woningen in kwetsbare wijken komen in aanmerking,” zegt Van Spronsen. “Daar verbetert de woonkwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid het meest.” Er moeten tenminste 200 woningen worden opgeknapt om geld uit het fonds te krijgen.

Otten is daarnaast blij dat ook mensen met een kleine portemonnee zo kunnen profiteren. “Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds biedt een uitzonderlijke kans om woningen op te knappen en te verduurzamen zonder dat bewoners dit in de portemonnee merken.” Ook worden woningcorporaties gesteund om projecten naar voren te halen en eerder te beginnen met broodnodige renovaties.

Regionale aanvraag

Het Volkshuisvestingsfonds, dat op voorstel van de Kamerfracties van GroenLinks en PvdA werd opgericht, kan ook regionaal worden ingezet, bijvoorbeeld met buurgemeenten samen om zo gezamenlijk te komen tot het minimaal vereiste van 200 woningen of 7,5 miljoen euro aan kosten. Hierbij valt te denken aan Leiden Zuidwest en Noord Hofland in Voorschoten of De Kooi en het Zijlkwartier in Leiderdorp.

Over uiterlijk 6 weken verwacht ik de antwoorden op onze vragen. Die kun je dan teruglezen in mijn serie Raad & Straat hier op mijn website.

Dit artikel verscheen eerder op de site van GroenLinks Leiden.

Raad & straat 7

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven