Raad & straat 5: groene en autoluwe Kaasmarkt

Leestijd: 4 minuten

Voor het zomerreces was het zover: mijn maidenspeech (debuutrede). De eerste bijdrage tijdens een raadsvergadering. Hierin pleitte ik voor een groene, boomrijke en autoluwe Kaasmarkt. Op dit moment is het plein een rommelige en lelijke parkeerplaats. En dat is zonde op zo’n centrale plek in Leiden. Het enige wat het plein nu mooi maakt, zijn de grote en vaak oude bomen.

Groen, boomrijk en autoluw

Voor GroenLinks is het aanpakken van de Kaasmarkt belangrijk omdat het op deze manier een groene stadsoase kan worden. Nieuwe bebouwing aan de randen van de Kaasmarkt moeten genoeg geld opleveren om dit plan te bekostigen. De opbrengst van de gemeentegrond voor deze huizen levert zo geld op voor een groen, lommerrijk en autoluw plein. Daarom diende GroenLinks samen met D66 en de PvdA een motie in waarin we dat uitspraken. Het is nu aan de verantwoordelijk wethouder daar werk van te maken.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Toch spraken we in de raad eigenlijk niet over de inrichting van het plein. Dat komt later dit jaar bij het kaderbesluit. We debatteerden eerst over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de Kaasmarkt. Hierin staat bepaald hoe de eventuele bebouwing eruit moet zien. Ook bepaalt de raad onder andere welke hoogtes die bebouwing mag hebben en welke bestemming het zal krijgen.

Langs de randen van het plein zijn 4 bouwprojecten: hoek Middelweg, de Kaasmarktschool, de bebouwing aan de kop van de Koppenhinksteeg en de grachtenpanden langs het water. Deze laatste 3 springen daarvan het meest in het oog. Bovendien zijn deze ook niet zonder controverse.

Grachtenpanden aan de Rijn

De grachtenpanden aan de Rijn zijn van alle plannen het meest omstreden. De buurt, verenigd in de actiegroep ‘Kaaspark’, is tegen en krijgt ook steun vanuit de wijkverenigingen rond de Kaasmarkt. Zij willen graag dat de Kaasmarkt zo open mogelijk blijft. Daarom zijn zij tegen het bouwen van deze huizen.

Ik snap de zorgen wel. 4 bomen minder en een minder open plein zijn alleen te verantwoorden als we het plein verder groener en minder versteend maken. En natuurlijk het belangrijkste als de bouw van de panden bijdraagt aan de kosten voor het verbeteren van de Kaasmarkt.

Ook de Raad wilde een nadere uitwerking van deze plannen en laat het College scenario’s uitwerken voor die grachtenpanden. Onder meer om te kijken of er in de panden appartementen kunnen zodat de huizen betaalbaarder blijven. En ook om te kijken of de gemeente het plein ook groen, boomrijk en autoluw kan inrichten van de opbrengsten zonder deze panden.

Hoogbouw Koppenhinksteeg

Voor het plan aan de Koppenhinksteeg is al een projectontwikkelaar die klaar staat om te gaan bouwen. Deze is van plan luxe appartementen te bouwen waar nu nog een gammele garage staat en daaraan vast langs het water een stuk de Kaasmarkt op. Met op de kop op de begane grond ruimte voor een winkel of horeca. De projectontwikkelaar wil graag tot 16 meter hoog bouwen: 4 meter hoger dan de Kaasmarktschool.

Onze fractie vond 16 meter te hoog en te dominant. Juist omdat de Kaasmarktschool, als het straks gerenoveerd is, de blikvanger van het plein moet zijn. Bovendien geeft het SPvE zelf een argument niet zo hoog te bouwen. Historisch gezien lopen de bouwhoogtes van zowel de Hooigracht als de Hooglandsekerkgracht naar de Middelweg en Kaasmarkt af.

GroenLinks diende daarom een wijzigingsvoorstel in om de nieuwe bebouwing niet hoger te laten zijn dan 12 meter. De raad nam dit voorstel aan met 25 tegen 14.

Kaasmarktschool

Stadsatelier aan de kaasmarkt

De Kaasmarktschool is een gemeentelijk monument met jarenlang achterstallig onderhoud. Op dit moment maakt een groep kunstenaars gebruik van de school door de lokalen te gebruiken als ateliers. Zij zouden graag in het pand blijven. Daarom hebben zij zich verenigd in het Stadsatelier aan de Kaasmarkt. Deze groep is bezig met een plan de school aan te kopen en te renoveren. Zo wordt het omgetoverd in een cultureel centrum met ruimte voor kunstenaars, exposities, lezingen en een kopje koffie.

Ambitieuze plannen waarvan de stichting Stadsatelier nu aan het kijken of het haalbaar en betaalbaar is. Van de gemeente heeft de stichting maximaal 6 maanden gekregen om te komen met een bidbook (projectvoorstel) dat toekomstbestendig is. Daarna heeft Stadsatelier aan de Kaasmarkt nog een half jaar om over te gaan te kopen van de school.

Mocht blijken dat het Stadsatelier de school niet wil of kan aankopen dan moet volgens GroenLinks het gebouw minimaal op de begane grond een culturele en publieke functie krijgen. De Raad steunde onze fractie in deze wens.

Daarnaast steunde de Raad GroenLinks ook met de wens dat in dat geval de verkoop gebeurt via een openbare prijsvraag waarbij belangstellenden een bidbook maken. Zo krijgt de stad met de Kaasmarktschool een gebouw van wereldklasse en laten we de verbeelding aan de macht. Dat vergroot de levendigheid van het plein op een aangename en ingetogen wijze die past bij de Kaasmarkt.

Kaderbesluit

Nu het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de bebouwing van de Kaasmarkt vorm heeft gekregen, is het wachten op het kaderbesluit. Daarin stellen we vast wat we in grote lijnen willen met de gehele Kaasmarkt. Voor GroenLinks staat vast dat het een groene, boomrijke en autoluwe Kaasmarkt moet zijn. Dat draagt bij een een duurzame en leefbare stad waarin bewoners en bezoekers goed kunnen toeven.

Ook dan zal ik je op de hoogte brengen van de voortgang…

Raad & straat

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: