Raad & straat 2: duik in het diepe

Leestijd: 3 minuten

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Vandaag deel 2.

Mogelijk herken je het: het eerste moment na een bommetje van de duikplank in het diepe. Dan moet je even zoeken waar je boven bent gekomen. Soms is dat op een heel andere plek dan je had verwacht of je blik is gericht op een deel van het bad dat je niet 1-2-3 herkent. Zo waren de eerste 3 weken als raadslid ook wel een beetje: een duik in het diepe.

Wat bij de oriëntatie niet helpt, is dat de raadszaal tijdelijk een andere is dan die van ons mooie stadhuis. We logeren tijdens de verbouwing ervan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een witte zaal die meer lijkt op de Haagse raadszaal dan de Leidse. In de Haagse raadszaal heb ik een periode voor de GroenLinks-fractie als beleidsmedewerker gewerkt. Mijn ogen zeggen Den Haag en mijn hersenen weten dat ik in Leiden ben. Een beetje verwarrend is het wel. Gelukkig is het voor iedereen in de raad even wennen in zo’n nieuwe zaal.

De eed

Op 23 januari was het dan zover: mijn installatie als raadslid. Natuurlijk een plechtig moment waarin je zweert of belooft dat je je zult gedragen als een goed raadslid betaamt. De eedafleggingIn de tijdelijke raadszaal was ik de eerste die de eed mocht afleggen. Al met al duurt het geheel misschien 5 minuten, maar het voelde zeker langer. Onder toeziend oog van familie, vrienden en natuurlijk de hele gemeenteraad legde ik de eed af. Daarna nam ik plaats tussen mijn fractieleden.

Meestal zeg je tijdens je eerste raad als raadslid niet zoveel. Maar ik vond het nodig een stemverklaring af te leggen bij een hoopvol project in de Stevenshof. 7 leden van GroenLinksfractie in LeidenBegeleid wonen midden in de wijk voor mensen met een laag IQ en autisme. Bijzonder aan het project is de samenwerking tussen de particuliere Stichting Puzzelstuk en woningcorporatie De Sleutels. Zo komen mensen met extra zorg en woonbehoeften te wonen midden in de samenleving en niet ergens achteraf. Reden voor wat extra aandacht voor een hamerstuk (de hele raad ging akkoord). 

Eerste commissie 

Op 6 februari mocht ik dan voor het eerst het woord voeren in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Samen met fractiegenoot Alex Friso zit in deze commissie. Ik dacht te beginnen met een klein procedurepunt om warm te lopen. Wat kan een mens zich vergissen!

De afgifte van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is een procedureel punt. Maar om te kunnen bepalen of je er als partij akkoord mee gaat, moet je natuurlijk wel het bouwplan bekijken. Maar liefst 786 pagina’s telt het bouwplan voor 192 studentenwoningen aan de Ypenburgbocht. Over de inhoud spreekt de commissie wanneer de stad haar zienswijze heeft kunnen geven op de plannen. Dus wordt vervolgd…

Commissievergadering in beeld

Punt 9: afgifte ontwerp-VVGB Ypenburgbocht begint op 1:32:31

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: