Meer kamers met pilot ‘Student in huis’

Leestijd: 2 minuten

Meer kamers voor studenten. Dat is de bedoeling van de pilot Student in huis: huren bij de hospita. Vlak voor de zomer stemde de Leidse gemeenteraad in met mijn voorstel. Nog dit collegejaar kan er een begin gemaakt worden met het onderdak bieden van zo’n 100 extra studenten. In oktober is duidelijk wanneer de pilot zal starten.

De strijd tegen kamernood vraagt om een voorstel met een concrete, sociale en direct toepasbare oplossing. (Internationale) studenten die op kamers gaan bij een hospita of gastgezin. Mogelijk voor iedereen die een ongebruikte kamer heeft en die deze kan en wil verhuren.

Student in huis is een win-win-win-situatie: voor de hospita sociaal contact en een leuke bijverdienste. Voor de student is er een zachte landing en een veilig thuis. Tot slot is er voor Leiden een concrete, sociale en direct toepasbare oplossing voor het kamertekort.

Tekort studentenkamers

Het tekort aan studentenkamers in Leiden is al jaren een groot probleem. Zelfs met de bouw van 2700 extra studentenkamers tot 2024 lijkt de vraag niet te stuiten. Dat heeft onder meer te maken met de snelle groei van het aantal studenten aan de Leidse universiteit. Er komen meer internationale studenten naar Leiden. Ook gaan er meer jongeren studeren.

Wat houdt het voorstel Student in huis in?

De pilot Student in huis heeft tot doel het opzetten van een kleine organisatie. Deze organisatie bouwt een netwerk op van hospita’s of gastgezinnen. Deze organisatie begeleidt vervolgens (internationale) studenten en koppelt hen aan beschikbare hospita’s en gastgezinnen.

Het streven is allereerst om het eerste collegejaar ongeveer 100 studenten onderdak te bieden. Bovendien is het 1e jaar ook bedoeld om aandacht te vragen voor dit nieuwe netwerk. En daarmee enthousiasme op te wekken bij Leidenaars. Ook zoekt men met de blik op de toekomst 200 potentieel beschikbare kamers te vinden in de Leidse regio. Kortom, zo zorgt Leiden snel voor meer kamers voor studenten met de pilot Student in huis: huren bij de hospita. Kamers die dringend nodig zijn!

Wie meer wil weten die leest hier het voorstel.

Raad & straat 10

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven