Raad & straat 4: maidenspeech

Leestijd: 4 minuten

Voor het zomerreces was het zover: mijn maidenspeech (debuutrede). De eerste bijdrage tijdens een raadsvergadering. Ik had de primeur om als eerste in de Leidse raad mijn maidenspeech digitaal te doen. Vanuit mijn werkkamer en niet vanaf het spreekgestoelte sprak ik over de plannen voor een groene, boomrijke en autoluwe Kaasmarkt. Lees hieronder mijn debuutrede of bekijk hem natuurlijk:

Kaasmarkt: groen, lommerrijk en autoluw plein

“Onder de stenen ligt het strand”, dat betoogden de Parijse studenten tijdens de revolutie van 1968. Ik zeg het hen na met een Leidse Kaasmarktvariant: “onder de parkeerplaats ligt een park”.

GroenLinks wil dat de Kaasmarkt een groen, lommerrijk en autoluw plein wordt. Een parkachtige oase aan de gracht, in het midden van de stad. Waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van het plein en waar weinig ruimte is voor blik. Hierbij zetten we in op het laten staan van zoveel mogelijk bestaande bomen.

Dat is een visie waarvan we hebben gemerkt dat deze door vele betrokken buurtbewoners wordt gedeeld. Daarom hebben we samen met D66 en de PvdA een motie ingediend die oproept tot een groen, boomrijk en autoluw plein.

Om dit te bereiken bouwen we langs de randen van de Kaasmarkt bij-de-omgeving-passende woningen voor voornamelijk mensen met een gemiddelde beurs. Verkoop van gemeentegrond draagt zo bij aan de oplossing van de woningnood en levert geld op voor een groene autoluwe Kaasmarkt.

In de commissie complimenteerde ik de wethouder al voor het lostrekken van dit project. Al ruim 30 jaar ligt de Kaasmarkt er niet al te best bij. Daarom is onze fractie blij dat deze wethouder de moed heeft getoond om het verbeteren van de Kaasmarkt nu aan te pakken. GroenLinks heeft er vertrouwen in dat dit College onze wens voor een groen, boomrijk en autoluw plein met passende bebouwing zal realiseren.

Bouwhoogte nieuwbouw Koppenhinksteeg

Toch is GroenLinks nog niet helemaal tevreden. Onze fractie vindt de geplande nieuwbouw op gemeentegrond aan de Koppenhinksteeg te hoog. Het voorstel is nu maximaal 16 meter. Dat is 4 meter hoger dan de Kaasmarktschool. Dat vinden we te veel. Ook de schaduwwerking van de nieuwbouw op de huidige woningen aan de overkant is een belangrijke overweging niet te hoog te bouwen.

Daarom dienen we een wijzigingsvoorstel in dat de nieuwbouw meer in overeenstemming brengt met de bebouwing op de Kaasmarkt en de 2-en 3-laagshuizen aan de overkant van de Rijn. Hierdoor wordt de bebouwing aan de steegkant niet hoger dan 12 meter. Aan de waterkant niet hoger dan 9 meter.

Culturele functie Kaasmarktschool

Dan de Kaasmarktschool. GroenLinks is ervan overtuigd dat de Kaasmarktschool – een gemeentemonument – straks als het gerestaureerd is, het stralende middelpunt kan zijn van de groene en boomrijke Kaasmarkt. Onze fractie wil daarom graag de publieksfunctie van de school veiligstellen en ruimte geven aan kunst en cultuur midden in de stad. Hiermee komen we ook tegemoet aan de wens van vele bewoners rond de Kaasmarkt en in de stad die deze ambitie met ons delen.

GroenLinks dient daarom een wijzigingsvoorstel in om tenminste de begane grond van de Kaasmarktschool voornamelijk een publieke culturele bestemming te geven.

Onzekere toekomst Kaasmarktschool

Wat de toekomst de Kaasmarktschool brengt, is op dit moment onzeker. De huidige gebruikers zijn, via de stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt, bezig met het maken van een toekomstbestendig plan voor de school. Toch kan het zijn dat huidige gebruikers besluiten geen gebruik te maken van het 1e recht tot aankoop.

GroenLinks dient daarom een motie in die verder kijkt. Mocht het zo zijn dat de huidige gebruikers de school niet kopen dan wil onze fractie dat er een openbare prijsvraag wordt uitgeschreven voor het beste plan voor de school. Zo trekken we een brede variëteit van architecten en plannenmakers aan die deze school omtovert tot een gebouw van wereldklasse. Zo laten we “de verbeelding aan de macht.”

Groene en linkse idealen

Ik rond af voorzitter. Het is een bijzondere tijd om een maidenspeech te houden in de Leidse Raad. Geen spreekgestoelte in de raadzaal maar een beeldscherm vanuit het eigen huis.

Het is een eer raadslid te mogen zijn in mijn eigen mooie stad. Een stad waar een progressieve en duurzame meerderheid de stad bestuurt. Het geeft me de mogelijkheid uitvoering te geven aan mijn idealen. Een duurzame, solidaire samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid heb ik niet van een vreemde. Zo streed mijn moeder vroeger voor de huurdersbelangen in Leiden. Mijn tante vocht voor het behoud van de sociale woningbouw in de Dapperbuurt in Amsterdam. En was mijn oom was raadslid voor GroenLinks in Rijswijk.

Krantenartikel Leidsch Dagblad verkiezingsuitslag 1949 gemeenteraad Bodegraven

En mijn overgrootvader, die aannemer was in Den Haag, werd vlak na de oorlog raadslid voor de CHU in Bodegraven. Een plaats waar hij met zijn familie door maatregelen van de Duitse bezetter terecht was gekomen. Voor mijn opa en oma was Bodegraven slechts tussenstop die hen naar Leiden zou brengen.

En zo had ik het geluk dat mijn moeder op de Hooigracht geboren werd en mijn wieg op de 1e Binnenvestgracht mocht staan. Maar dat is verleden tijd, nu voorwaarts…

Dank u voorzitter.

Raad & straat

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: