Gebiedsvisie Telderskade is ambitieus en toekomstgericht

Leestijd: 2 minuten

De gebiedsvisie Telderskade is ambitieus. Veel van wat GroenLinks van belang vindt, komt in deze gebiedsontwikkeling samen. Het is een mooie toekomstgerichte visie waarin we als stad genoeg betaalbare woningen bouwen, de openbare ruimte vergroenen, biodiverser en leefbaarder maken. En waar we werken aan de verbetering van de sociale samenhang in de wijk. De Raad nam het voorstel op 13 april aan.

Er komt een indoor-sportcentrum en een nieuw Huis van de Buurt met ruimte voor ontwikkeling, sport, spel en ontmoeting. We bouwen zo’n 500 nieuwe woningen waarvan de helft koop en in totaal 30 procent sociale huur. Allemaal mooie plannen wat GroenLinks betreft.

Maar dat kan alleen als er veel aandacht is voor een goede inrichting van de openbare ruimte met voldoende groen: in de straat en op en aan de gebouwen. Om het groen beter te borgen diende GroenLinks, samen met D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hierover een motie in. Deze werd aangenomen.

Duurzame, circulaire en natuur-inclusieve nieuwbouw

GroenLinks vindt dat nieuwbouw duurzaam en circulair moet zijn. Onze fractie is daarom blij met de toezegging van de wethouder dat we in dit plangebied natuur-inclusief gaan bouwen volgens het Leids puntenstelsel. Zo wordt de wijk groener en krijgt deze meer biodiversiteit.

Ook heeft de wethouder toegezegd dat er in de wijk circulair en modulair gebouwd gaat worden met onder meer houtbouw. Dat draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Ook kunnen later de gebouwen weer uit elkaar en worden hergebruikt.

Diversiteit in straatnamen: tijd voor een verzetsvrouw

GroenLinks hecht belang aan diversiteit en representatie ook in het vernoemen van straten. In de verzetsheldenbuurt, gebouwd in de jaren vijftig, zijn op dit moment alleen mannen vernoemd vanwege hun verzet tegen onderdrukking, onrecht en haat. GroenLinks wil graag dat er in de wijk ook een verzetsstrijdster bijkomt. Ook als voorbeeld voor de scholieren van het naastgelegen Leonardo.

Daarbij denkt GroenLinks bijvoorbeeld aan Sietske Buiteveld, een vrijzinnig en sociaal betrokken verzetsvrouw die zeker niet onderdeed voor bekende verzetsmensen als Hanny Schaft of Truus van Lier. GroenLinks vroeg de raad zich uit te spreken voor deze suggestie, daarom dienden we een motie in. Deze werd met 26 voor en 13 tegen aangenomen.

Dit artikel verscheen eerder op de site van GroenLinks Leiden.

Raad & straat 8

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven