Doelen Regenboogakkoord in LHBTI+-emancipatiebeleid

Leestijd: 3 minuten

Op 20 oktober sprak ik in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij de behandeling van de begroting. Daar sprak ik over de noodzaak om te komen tot een beter meetbaar en daardoor effectiever beleid over seksuele en genderdiversiteit. Het voorstel van GroenLinks is de doelen van het Regenboogakkoord te verankeren in het gemeentelijk LHBTI+-emancipatiebeleid.

Binnenkort komt het College met een herijking van het Programma Leiden Inclusief dat in 2023 afloopt. Ons voorstel is de 5 doelen van het Regenboogstembusakkoord als kapstok te gebruiken voor onze toekomstige beleidsambities. Deze ambities dan zo te formuleren dat beleid (doelen) en uitvoering (maatregelen) beter meetbaar zijn op effectiviteit en hierbij te onderzoeken welke indicatoren nuttig kunnen zijn hiervoor. Op dit moment is de effectiviteit van dit beleid namelijk lastig te meten.

Onze fractie was blij met de toezegging van de wethouder om deze doelen straks in het nieuwe Programma Leiden Inclusief te borgen, maar wil ook graag dat de gemeenteraad dat er bij de herijking een voorstel vanuit het College naar de Raad komt. Daarom overweegt onze fractie toch te komen met een motie.

Mijn bijdrage in de commissie

Voorzitter,
Vorige week dinsdag 11 oktober was het internationale Coming-Out-Dag waarbij zichtbaarheid en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit centraal staat. Dat zichtbaar maken van die gewenste acceptatie leverde afgelopen zondag nog een rel op. Maar voorzitter, met alleen een armband of het hijsen van de regenboogvlag redden we het niet.

Daarom is Leiden gelukkig al 16 jaar een regenbooggemeente waarbij gezegd dat het beleid in eerste instantie bestond uit met beperkte middelen ondersteunen van bestaande initiatieven.  

Concretere doelen bij herijking van beleid

In de afgelopen periode heeft wethouder Van Delft goede stappen gezet om te komen tot een meer integraal en effectiever beleid op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. Een voorzichtige transformatie van middelengericht naar doelgericht. Wat GroenLinks betreft zetten we die ingeslagen weg voort.

Binnenkort komt het College met een herijking van het Programma Leiden Inclusief dat in 2023 afloopt. GroenLinks heeft een voorstel voor pijler 3 van dat programma: LHBTI+-emancipatie. Ons voorstel verbindt de herijking van beleid met het Regenboogstembusakkoord. Een akkoord dat in maart door alle partijen in de Raad is ondertekend!

Het voorstel van GroenLinks is de 5 doelen van het Regenboogstembusakkoord, bij de herijking, als kapstok te gebruiken voor onze toekomstige beleidsambities.

Deze ambities zo te formuleren dat beleid (doelen) en uitvoering (maatregelen) beter meetbaar zijn op effectiviteit en hierbij te onderzoeken welke indicatoren nuttig kunnen zijn hiervoor. Op dit moment is de effectiviteit van dit beleid namelijk lastig te meten.

Waarom de 5 doelen van het Regenboogakkoord?

Volgens GroenLinks beslaan deze doelen alle facetten van goed beleid voor seksuele en genderdiversiteit.

  • Inclusief beleid voeren
  • Veiligheid bevorderen
  • Jongeren steunen
  • Potentieel kwetsbare groepen steunen
  • Zichtbaarheid bevorderen.

Bovendien geeft dit Regenboogakkoord per doel beleidsvoorstellen en concrete maatregelen die als handvat kunnen dienen bij de herijking. Zo komen we meer integraal beleid.

GroenLinks denkt dat het met zowel een wethouder Kansengelijkheid als een wethouder Emancipatie in het College dat goed zou moeten komen!
Graag hoor ik wat mijn collega raadsleden hiervan vinden of zij ons voorstel – de doelen van het Regenboogakkoord te verankeren in het gemeentelijk LHBTI+-emancipatiebeleid – zullen steunen.

Dank u wel voorzitter.

Deze tekst wijkt enigszins af van de uitgesproken tekst.

GroenLinks stelt voor de doelen van het Regenboogakkoord te verankeren in het gemeentelijk LHBTI+-emancipatiebeleid. In maart 2022 ondertekenden alle partijen in de Leidse gemeenteraad het Regenboogstembusakkoord.

Raad & straat 14

Via Raad & straat hou ik je regelmatig op de hoogte van mijn belevenissen als raadslid in Leiden. Wat gebeurt er in de raad en wat speelt er in de stad? Hopelijk maak ik het, via mijn verslag, allemaal een beetje duidelijker. Natuurlijk probeer ik het ook interessant te maken zodat je graag op de hoogte wil blijven.

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: