Brussels lof

Leestijd: 3 minuten

Europees Parlement Voor of tegen de EU? Een weinig nuttige vraag. Toch leek niets anders er toe te doen tijdens de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement (EP). Het debatkader (frame) dat de PVV had bedacht, werd door de media klakkeloos overgenomen. Media die weinig anders deden dan de even eenvoudige als stompzinnige vraag blijven herhalen. De Nederlandse kiezer stemde vervolgens massaal niet, waarna de media zich afvroeg: “waarom toch?”

Afgelopen dinsdag werd het Nieuwe EP geïnstalleerd en het Achtuurjournaal besteedde na 9 minuten er zowaar tijd aan. De Europese politiek moest o.a. gedode Israëlische jongeren en een gerechtelijke uitspraak over nieuwjaarsrellen voor laten gaan. Toen het aan bod kwam, was er helaas geen analyse over de opgaven voor de nieuwe vijf jaar of welke koers de EU gaat varen nu de onrust over de EU duidelijk groter is, maar dat een meerderheid in het EP nog steeds stevig in handen is van sociaal- en christendemocraten.

Waar ging het wel over? Over de Europarlementariër Jean-Marie le Pen die de holocaust nog steeds een voetnoot in de geschiedenis vindt en dat de PVV nog steeds met zijn Front National wil samen werken.  Islamofoben die samenwerken met antisemieten in het EP. Goed, niets nieuws onder de zon dus. O ja, als nagedachte werd door het Journaal nog gemeld dat Martin Schulz herkozen was als voorzitter. Deze nieuwsgaring is toch een soort journalistiek ramptoerisme.

Is er dan niks in Europa om ons druk over te maken? Natuurlijk wel! Vinden we bijvoorbeeld 408.000.000.000 euro aan landbouwsubsidies een goed idee? Dat is bijna duizend euro subsidie per EU-burger voor een landbouwbeleid dat noch erg duurzaam noch erg diervriendelijk is. Laten we het daar eens over hebben. Bovendien is de vraag gerechtvaardigd: hoe zit dat dan met de Europese vrije markt?

Dan is er nog het toezicht op de gezamenlijke Europese markt. Hoe verbeteren we dit toezicht en hoe gaan we dat vormgeven? Belangrijke vragen, want anders dan gedacht, is de tegenstelling vaak niet tussen Europees toezicht of toezicht door de lidstaten maar toezicht door de EU of toezicht door de banken of de industrie zelf: de slager die zijn eigen vlees keurt.  De Europese markt heeft een Europese overheid nodig: de Europese markt kan namelijk niet zonder een Europese marktmeester. Heldere regels en goede handhaving zorgen voor een gelijk speelveld. Deze kunnen alleen effectief zijn op hetzelfde niveau als dat van de markt. Willen we terug naar aparte nationale regels, dan zal de gemeenschappelijke markt weer moeten worden opgedeeld met alle gevolgen van dien.

Voor het bestrijden van sociale ongelijkheid en het nastreven van een duurzame economie zijn goede Europese normen nodig die dienen als basis voor gelijke kansen in de hele unie. Niet alles hoeft in Brussel geregeld natuurlijk. Niet alles is namelijk een markt: sociale woningbouw, gezondheidszorg en pensioenen zijn voorzieningen die net als defensie, waterkeringen en (spoor)wegen weinig geschikt zijn voor de markt. Het doel is namelijk niet het verkopen van producten voor winstmaximalisatie, maar het in stand houden van zaken die we als samenleving belangrijk vinden.

De vorm en richting van de gemeenschappelijke markt, landbouwbeleid, duurzaamheid, sociale ongelijkheid binnen en tussen lidstaten, asielbeleid en veel andere zaken vragen de komende vijf jaar van het Europese Parlement, de Raad en Commissie veel aandacht. Welke keuzes zij maken gaan ons allemaal aan en bepalen in hoge mate onze toekomst en die van onze omgeving.

Europa, best wel belangrijk! Het wordt het eens tijd op te gaan letten. Dat wordt wel eenvoudiger als de de media vaker, beter en vooral meer ter zake in gaan op het Europese nieuws en de achtergronden. Een nieuwe termijn voor EP en Commissie lijkt mij een mooi moment daar mee te beginnen!

Terug naar boven
%d bloggers liken dit: